QUÂN DOANH

22:54 11/07/2023

Hiện tại trong quân doanh trên dưới chí vững như thành, đồng lòng góp sức giúp Hàn Đại Nhân chuẩn bị chiến đấu, ngươi có rảnh rỗi thì đi dò thám xem. Hoàn thành Hậu Phục Ngưu Sơn, Bách Man Sơn , Hải Lăng Vương Mộkhảo sát tình hình nghĩa quân tướng sĩ.

I.Hướng dẫn tham gia

Thời gian : Cả ngày , cứ 60 phút sẽ báo danh 1 lần 

Có Plugin hỗ trợ các huynh đệ trong việc tham gia Quân Doanh

Click phải vào vật phẩm Vô Hạn Truyền Tống Phù

II.Phần thưởng

RƯƠNG HÀNH TRÌNH BẤT TẬN [ 1 TUẦN / 1 LẦN ]

Mảnh Ghép Mặt Nạ : 10000

Bùa Bảo Toàn : 1

Tiền Xu : 100

Lệnh bài Long Môn Phi Kiếm (3 sao) : 1

Lệnh bài Đại Mạc Cổ Thành (3 sao) : 1

Kinh Nghiệm ( tỷ ) : 500

 

RƯƠNG CHÍNH TUYẾN QUÂN DOANH [ 4 LẦN / 1 TUẦN ]

Mảnh Ghép Mặt Nạ : 5000

Kinh Nghiệm ( tỷ ) : 50

 

RƯƠNG PHỤ TUYẾN QUÂN DOANH [ 28 LẦN / 1 TUẦN ]

Mảnh Ghép Mặt Nạ : 1000

Kinh Nghiệm ( tỷ ) : 10

 

RƯƠNG HÀNH TRÌNH MỚI [ 1 LẦN DUY NHẤT ]

Mảnh Ghép Mặt Nạ : 20000

Rương Trang Bị Đồng Hành Ngẫu Nhiên [Cấp 1 -> 5] : 1

Bùa Bảo Toàn : 2

Tiền Xu : 200

Kinh Nghiệm ( tỷ ) : 1000

 

RƯƠNG THAO LUYỆN TÂN QUÂN [ 1 LẦN DUY NHẤT ]

Binh Pháp 36 Kế 1 phút đọc 1 lần : 1 tỷ kinh nghiệm 1 lần

Mặc Da Cơ Quan Thuật 1 phút đọc 1 lần : 1 tỷ kinh nghiệm 1 lần

Đồ Phổ Kỷ Năng Trấn Phái : 10000

 

RƯƠNG THAO LUYỆN TÂN QUÂN KINH NGHIỆM ĐƠN [ 1 LẦN DUY NHẤT ]
Kinh Nghiệm ( tỷ ) : 50

 

RƯƠNG HOÀNG KIM CƠ HỘI NHẬN ĐƯỢC

Lệnh bài Long Môn Phi Kiếm (3 sao)

Lệnh bài Đào Chu Công Mộ Chủng (3 sao)

Lệnh bài Đại Mạc Cổ Thành (3 sao)

Lệnh bài Thiên Quỳnh Cung (3 sao)

Lệnh bài Vạn Hoa Cốc (3 sao)

Lệnh bài Bích Lạc Cốc (3 sao)

Kinh Nghiệm ( Tỷ ) : 1000

RƯƠNG BẠCH NGÂN CƠ HỘI NHẬN ĐƯỢC

Lệnh bài Long Môn Phi Kiếm (3 sao)

Lệnh bài Đào Chu Công Mộ Chủng (3 sao)

Lệnh bài Đại Mạc Cổ Thành (3 sao)

Lệnh bài Thiên Quỳnh Cung (3 sao)

Lệnh bài Vạn Hoa Cốc (3 sao)

Lệnh bài Bích Lạc Cốc (3 sao)

Kinh Nghiệm ( Tỷ ) : 1000

RƯƠNG THANH ĐỒNG CƠ HỘI NHẬN ĐƯỢC

Mảnh Ghép Vũ Khí : 200

Kinh Nghiệm ( Tỷ ) : 200

RƯƠNG HUYỀN THIẾT CƠ HỘI NHẬN ĐƯỢC

Mảnh Ghép Vũ Khí : 200

Kinh Nghiệm ( Tỷ ) : 200

Mọi thắc mắc xin liên hệ Fanpage để được hỗ trợ thêm.

Xin Cảm Ơn