HỆ THỐNG BOSS

23:49 11/07/2023

I.Thời gian xuất hiện

Lưu ý : Phần thưởng ngẫu nhiên có tỉ lệ rớt chứ không phải 100% rớt bùa bảo toàn hay rương thần sa 0 > 4 dòng hay rương trang bị đồng hành hay đồng hành 6 kỹ năng ....

Boss nhỏ trong tần lăng 3 , 4 , 5 không tăng uy danh 

Boss không ai săn vẫn ở tọa độ cũ , khi tới thời gian ra boss sẽ không thông báo tọa độ

Boss Hoàng Kim xuất hiện ngẫu nhiên tại các map 5x , 7x , 9x

Thời gian xuất hiện boss 5x :

Time_1=02h00
Time_2=09h30
Time_3=15h30
Time_4=19h30
Time_5=22h30

 

Thời gian xuất hiện boss 7x :

Time_1=02h02
Time_2=09h32
Time_3=15h32
Time_4=19h32
Time_5=22h32

 

Thời gian xuất hiện boss 9x : 

Time_3=15h35
Time_4=19h35
Time_5=22h35

 

Thời gian xuất hiện boss nhỏ trong Tần Lăng 3,4,5 :

Time_1=15h35
Time_2=22h35

Thời gian xuất hiện các boss lớn ở map 115 :

Tên boss Thời gian xuất hiện
Song Đao Tuyết Vương 08h00
Mông Cổ Vương Đình
215/216
Tô Bảo Thiên Ngọc 09h00
Nguyệt Nha Tuyền
224/217
Tây Môn Ma Nữ 10h00
Tàn Tích Cung A Phòng
221/222
Phong Ấn Lôi Kim 12h00
Lương Sơn Bạc
214/216
Thiên Trấn Bạch Ma 14h00
Thần Nữ Phong
214/226
Tần Thủy Hoàng

15h35

Tầng Lăng 5

Vương Tử Đại Kim Hoàn 16h00
Tàn Tích Dạ Lang
229/227
Bách Nữ Tây Độc 18h00
Cổ Lãng Dữ
213/215
Thiên Long - Đại Ác Ma 20h00

Cổ Lãng Dữ
213/215
Thác Bạt Hoằng Cơ 22h00

Đào Hoa Nguyên

223/225

Tứ Đại Hộ Vệ Thiên Cơ Các 

Đọa Lạc Vũ Hoàng

Xích Vũ - Vạn Tượng

Hồng Liên Tu La

Phá Quân

22h15

Tàn Tích Cung A Phòng

Tần Thủy Hoàng

15h35

22h35

Tầng Lăng 5

Hỏa Lang Vương Tử 18h30
Tàn Tích Cung A Phòng
221/222
Độc Xà Giáo Chủ 18h30
Tàn Tích Cung A Phòng
221/222

 

II.Phần thưởng

Phần thưởng boss Hoàng Kim rớt :

Tên vật phẩm

Đồ Phổ Trang Bị

Ngân Nguyên Bảo

Tiền xu

Chiến Thư Mật Thất Du Long

Mảnh Già Lam Kinh

Mảnh Phi Phong

Phần thưởng boss nhỏ trong Tần Lăng 3 , 4 , 5 + Tần Thủy Hoàng giả :

Tên vật phẩm

Mảnh Ghép Mặt Nạ

Mảnh Ghép Ngựa

Ngân Nguyên Bảo

Kinh Nghiệm Đơn

Đồ Phổ Kỹ Năng Trấn Phái

Phần thưởng

- Phần thưởng khi tiêu diệt boss lớn 250 tại các map 115 : 

Khi tiêu diệt boss lớn 250 người tiêu diệt nhận ngay các vật phẩm ngẫu nhiên  :

Tên vật phẩm

Kim Nguyên Bảo : 20

Tiền Xu : 30

Bí Kíp Trấn Phái 1-20 : 1

Rương Trang Bị Đồng Hành Ngâu Nhiên 1->5 : 1

Rương Vũ Khí Môn Phái [0 -> 5 dòng] : 1

Kinh nghiệm đơn : 100

Bùa Bảo Toàn : 1

Khi tiêu diệt boss lớn 250 vật phẩm rơi ra từ boss gồm vật phẩm sau đây :

Tên vật phẩm

Mảnh Ghép Vũ Khí

Mảnh Ghép Mặt Nạ

Mảnh Ghép Ngựa

Mảnh Ghép Ấn

Đồ Phổ Kỷ Năng Trấn Phái

Mảnh Ghép Già Lam Kinh

Đồ Phổ Trang Bị

Mảnh Trang Bị Đồng Hành

Mảnh Phi Phong

Đá Hộ Vệ

Chân nguyên bảo hạp

Lệnh bài triệu hồi Hộ Vệ

Bí Kíp Trấn Phái 1-20

Rương Trang Bị Đồng Hành Ngâu Nhiên 1->5

Rương Vũ Khí Môn Phái [0 -> 5 dòng]

Mọi thắc mắc xin liên hệ Fanpage để được hỗ trợ thêm.

Xin Cảm Ơn