BẠCH HỔ ĐƯỜNG

18:37 11/07/2023

 

Bạch Hổ Đường là một trong những tính năng hấp dẫn trong Kiếm Thế. Khi tham gia vào tính năng này nhân sĩ sẽ được thể hiện tài chiến đấu cùng bang hội và gia tộc của mình. Ngoài ra phần thưởng sau khi tham gia tính năng này cũng rất hấp dẫn. Thân mời nhân sĩ theo dõi.

I.Hướng dẫn tham gia

Thời gian : Từ 8h30 sáng đến 17h30 chiều - Từ 21h30 tối đến 6h30 sáng ngày tiếp theo

Mỗi ngày đi được 3 lần - 30 phút đầu tiên báo danh , sau đó sẽ là thời gian chính thức bắt đầu hoạt động

Khi tham gia có thể báo danh cận giờ như 7h59,8h59,9h59,10h59,11h59

Tại thành chính Đạo Hương Thôn đến tọa độ 202/202 gặp NPC Sứ Giả Hoạt Động - Lâm Thanh Sơn để báo danh Bạch Hổ Đường - Hoàng Kim

II.Phần thưởng

 

TIÊU DIỆT BOSS TẦNG 1

Kinh Nghiệm Đơn

Ngân Nguyên Bảo

Lệnh Bài BHĐ Sơ

Thiệp Lụa Cấp 1

Đồ Phổ Kỹ Năng Trấn Phái

Mảnh Phi Phong

TIÊU DIỆT BOSS TẦNG 2

Kinh Nghiệm Đơn

Ngân Nguyên Bảo

Lệnh Bài BHĐ Sơ

Thiệp Bạc Cấp 2

Đồ Phổ Kỹ Năng Trấn Phái

Mảnh Phi Phong

Diệp Tịnh_5 kỹ năng

Chân Nguyên Bảo Hạp

TIÊU DIỆT BOSS TẦNG 3

Kinh Nghiệm Đơn

Ngân Nguyên Bảo

Lệnh Bài BHĐ Sơ

Thiệp Bạc Cấp 2

Đồ Phổ Kỹ Năng Trấn Phái

Mảnh Phi Phong

Chân Nguyên Bảo Hạp

Rương Trang Bị Đồng Hành Ngẫu Nhiên 1-5

 

PHẦN THƯỞNG QUA ẢI ( Khóa )
Số Tầng Phần Thưởng
Tầng 1

Tiền Xu : 1 

Kinh Nghiệm ( Tỷ ) : 5

Đồ Phổ Trang Bị : 5

Tầng 2

Tiền Xu : 2

Kinh Nghiệm ( Tỷ ) : 10

Đồ Phổ Trang Bị : 15

Tầng 3

Tiền Xu : 3

Kinh Nghiệm ( Tỷ ) : 20

Đồ Phổ Trang Bị : 20

 

THƯỞNG NGẪU NHIÊN GIẾT BOSS

Kim Nguyên Bảo (Trung) : 10

Tiền Xu : 10

Bùa Bảo Toàn : 1

Rương Trang Bị Đồng Hành Ngẫu Nhiên 1-5 : 1

Kinh Nghiệm ( tỷ ) : 20

Mọi thắc mắc xin liên hệ Fanpage để được hỗ trợ thêm.

Xin Cảm Ơn