LỊCH HOẠT ĐỘNG TRONG GAME

12:46 12/07/2023

CÁC MỐC THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG TRONG GAME

Thời Gian Hoạt Động Link Hướng Dẫn
00h00 Bạch Hổ Đường - Hoàng Kim ( Báo danh trước khi bắt đầu ) Xem Chi Tiết 
01h00 Tống Kim Xem Chi Tiết
02h00

Bạch Hổ Đường - Hoàng Kim ( Báo danh trước khi bắt đầu )

Boss Hoàng Kim ( 5x-7x-9x)

Xem Chi Tiết 
03h00

Bạch Hổ Đường - Hoàng Kim ( Báo danh trước khi bắt đầu )

Tống Kim

Xem Chi Tiết
04h00 Bạch Hổ Đường - Hoàng Kim ( Báo danh trước khi bắt đầu ) Xem Chi Tiết
05h00

Bạch Hổ Đường - Hoàng Kim ( Báo danh trước khi bắt đầu )

Tống Kim

Xem Chi Tiết
06h00 Bạch Hổ Đường - Hoàng Kim ( Báo danh trước khi bắt đầu ) Xem Chi Tiết
07h00

Bạch Hổ Đường - Hoàng Kim ( Báo danh trước khi bắt đầu )

Xem Chi Tiết
08h00

Bạch Hổ Đường - Hoàng Kim ( Báo danh trước khi bắt đầu )

Boss Song Đao Tuyết Vương - Mông Cổ Vương Đình

( 215/216 )

Xem Chi Tiết 
09h00

Bạch Hổ Đường - Hoàng Kim ( Báo danh trước khi bắt đầu )

Boss Tô Bảo Thiên Ngọc - Nguyệt Nha Tuyền

( 224/217 )

Xem Chi Tiết 
10h00

Bạch Hổ Đường - Hoàng Kim ( Báo danh trước khi bắt đầu )

Boss Tây Môn Ma Nữ - Tàn Tích Cung A Phòng

( 221/222 )

Xem Chi Tiết 
11h00

Bạch Hổ Đường - Hoàng Kim ( Báo danh trước khi bắt đầu )

Tống Kim

Xem Chi Tiết 
12h00

Bạch Hổ Đường - Hoàng Kim ( Báo danh trước khi bắt đầu )

Boss Phong Ấn Lôi Kim - Lương Sơn Bạc ( 214/216 )

Xem Chi Tiết 
13h00

Bạch Hổ Đường - Hoàng Kim ( Báo danh trước khi bắt đầu )

Xem Chi Tiết
14h00

Bạch Hổ Đường - Hoàng Kim ( Báo danh trước khi bắt đầu )

Boss Thiên Trấn Bạch Ma - Thần Nữ Phong ( 214/226 )

Xem Chi Tiết 
15h00

Bạch Hổ Đường - Hoàng Kim ( Báo danh trước khi bắt đầu )

Tống Kim

Xem Chi Tiết
15h30 Boss Hoàng Kim 5x 7x 9x Xem Chi Tiết 
15h35 Boss Tần Thủy Hoàng - Tần Lăng 5 Xem Chi Tiết 
16h00

Bạch Hổ Đường - Hoàng Kim ( Báo danh trước khi bắt đầu )

Boss Vương Tử Đại Kim Hoàn - Tàn Tích Dạ Lang ( 229/227 )

Xem Chi Tiết 
17h00

Bạch Hổ Đường - Hoàng Kim ( Báo danh trước khi bắt đầu )

Tống Kim

Xem Chi Tiết
18h00

Bạch Hổ Đường - Hoàng Kim ( Báo danh trước khi bắt đầu )

Boss Bách Nữ Tây Độc - Cổ Lãng Dữ ( 213/215 )

Xem Chi Tiết 
18h30

Boss Hỏa Lang Vương Tử - Tàn Tích Cung A Phòng

( 221/222 )

Boss Độc Xà Giáo Chủ - Tàn Tích Cung A Phòng

( 221/222 )

Xem Chi Tiết 
19h00 Tống Kim Xem Chi Tiết
19h30 Boss Hoàng Kim 5x 7x 9x Xem Chi Tiết 
20h00

Thi Đấu Loạn Phái ( Báo danh trước 20h00  - từ Thứ 2 tới Thứ 6 )

Boss Thiên Long Đại Ác Ma - Cổ Lãng Dữ ( 213/215 )

Xem Chi Tiết 
21h00 Tống Kim Xem Chi Tiết
22h00

Bạch Hổ Đường - Hoàng Kim ( Báo danh trước khi bắt đầu )

Boss Thác Bạt Hoằng Cơ - Đào Hoa Nguyên ( 223/225 )

Xem Chi Tiết 
22h15 Boss Tứ Đại Hộ Vệ Thiên Cơ Các - Tàn Tích Cung A Phong Xem Chi Tiết 
22h30 Boss Hoàng Kim 5x 7x 9x Xem Chi Tiết 
22h35 Boss Tần Thủy Hoàng - Tần Lăng 5 Xem Chi Tiết 
23h00

Bạch Hổ Đường - Hoàng Kim ( Báo danh trước khi bắt đầu )

Tống Kim

Xem Chi Tiết

Ngoài ra còn các hoạt động như :

Event Trò Chơi Tuổi Thơ : Xem Chi Tiết 

ĐIỂM NĂNG ĐỘNG : Xem Chi Tiết

Tiêu Dao Cốc : Xem Chi Tiết

Săn Hải Tặc : Xem Chi Tiết

Nhiệm Vụ Hằng Ngày : Xem Chi Tiết

Tàng Bảo Đồ : Xem Chi Tiết

Thương Hội : Xem Chi Tiết

Hiệp Khách : Xem Chi Tiết

Quân Doanh : Xem Chi Tiết

Mọi thắc mắc xin liên hệ Fanpage để được hỗ trợ thêm.

Xin Cảm Ơn