HỆ THỐNG HỘ VỆ

12:28 11/07/2023

Tính năng Hộ Vệ là một tính năng mới trong TINH HOA Kiếm Thế, những người bạn đồng hành vô cùng tuyệt vời này sẽ hỗ trợ cho chủ nhân của chúng rất nhiều lợi ích.

 

I.GIAO DIỆN HỘ VỆ

 - Hộ vệ có thể được triệu hồi từ [Lệnh bài triệu hồi Hộ Vệ]
 - Thu thập [Lệnh bài triệu hồi Hộ Vệ] thông qua các sự kiện ingame

 - Mỗi nhân vật đem theo tối đa 20 Hộ Vệ.

 - Khi xuất chiến chỉ số Hộ Vệ mới được + thêm vào cho bản thân.

 - Hộ Vệ khi bỏ rơi sẽ không thể triệu hồi lại được, lưu ý thật kỹ trước khi bỏ rơi Hộ Vệ.

 

Click vào biểu tượng trên hình để vào Hộ Vệ hoặc F10

 

Giao diện các Hộ Vệ theo thứ tự Sơ - Trung - Cao - Thượng

 

II.TƯ CHẤT VÀ THÔNG SỐ CÁC LOẠI HỘ VỆ

- Có 4 loại Hộ Vệ : Tấn Công, Phòng Thủ, Hồi Máu, Máu Tối Đa

- Mỗi loại Hộ Vệ có 4 Tư Chất  [SƠ - TRUNG - CAO - THƯỢNG]

III.NÂNG CẤP HỘ VỆ

  - Hộ vệ đang xuất chiến mới có thể nâng cấp

  - Bấm vào biểu tượng nâng cấp để có thể nâng cấp hộ vệ

  - Mỗi Hộ Vệ có tư chất khác nhau sẽ cần nguyên liệu nâng cấp khác nhau xin lưu ý.

 

 

NÂNG CẤP HỘ VỆ [TƯ CHẤT SƠ]
Cấp Hộ Vệ Đá Hộ Vệ Tiền Xu Tỉ Lệ
Hộ Vệ [Cấp 1]  Sử dụng Lệnh bài triệu hồi Hộ Vệ
Hộ Vệ [Cấp 2] 20 10 100%
Hộ Vệ [Cấp 3] 30 15 80%
Hộ Vệ [Cấp 4] 40 20 70%
Hộ Vệ [Cấp 5] 50 25 60%
Hộ Vệ [Cấp 6] 60 30 50%
Hộ Vệ [Cấp 7] 70 35 40%
Hộ Vệ [Cấp 8] 80 40 30%
Hộ Vệ [Cấp 9] 90 45 15%
Hộ Vệ [Cấp 10] 100 50 5%

 

NÂNG CẤP HỘ VỆ [TƯ CHẤT TRUNG]
Cấp Hộ Vệ Đá Hộ Vệ Tiền Xu Tỉ Lệ
Hộ Vệ [Cấp 1]  Sử dụng Lệnh bài triệu hồi Hộ Vệ
Hộ Vệ [Cấp 2] 40 20 100%
Hộ Vệ [Cấp 3] 60 30 80%
Hộ Vệ [Cấp 4] 80 40 70%
Hộ Vệ [Cấp 5] 100 50 60%
Hộ Vệ [Cấp 6] 120 60 50%
Hộ Vệ [Cấp 7] 140 70 40%
Hộ Vệ [Cấp 8] 160 80 30%
Hộ Vệ [Cấp 9] 180 90 15%
Hộ Vệ [Cấp 10] 200 100 5%

 

NÂNG CẤP HỘ VỆ [TƯ CHẤT CAO]
Cấp Hộ Vệ Đá Hộ Vệ Tiền Xu Tỉ Lệ
Hộ Vệ [Cấp 1]  Sử dụng Lệnh bài triệu hồi Hộ Vệ
Hộ Vệ [Cấp 2] 60 30 100%
Hộ Vệ [Cấp 3] 90 45 80%
Hộ Vệ [Cấp 4] 120 60 70%
Hộ Vệ [Cấp 5] 150 75 60%
Hộ Vệ [Cấp 6] 180 90 50%
Hộ Vệ [Cấp 7] 210 105 40%
Hộ Vệ [Cấp 8] 240 120 30%
Hộ Vệ [Cấp 9] 270 135 15%
Hộ Vệ [Cấp 10] 300 150 5%

 

NÂNG CẤP HỘ VỆ [TƯ CHẤT THƯỢNG]
Cấp Hộ Vệ Đá Hộ Vệ Tiền Xu Tỉ Lệ
Hộ Vệ [Cấp 1]  Sử dụng Lệnh bài triệu hồi Hộ Vệ
Hộ Vệ [Cấp 2] 80 40 100%
Hộ Vệ [Cấp 3] 120 60 80%
Hộ Vệ [Cấp 4] 160 80 70%
Hộ Vệ [Cấp 5] 200 100 60%
Hộ Vệ [Cấp 6] 240 120 50%
Hộ Vệ [Cấp 7] 280 140 40%
Hộ Vệ [Cấp 8] 320 160 30%
Hộ Vệ [Cấp 9] 360 180 15%
Hộ Vệ [Cấp 10] 400 200 5%

 

IV.NGƯNG TỤ HỘ VỆ

- Hộ vệ không khóa sẽ có biểu tượng Ngưng Tụ.

- Sau khi ngưng tụ có thể giao dịch Hộ Vệ cho người khác.

- Hộ Vệ sau ngưng tụ giử nguyên Tư Chất + Cấp Độ khi chuyển sang chủ nhân mới.

- Ngưng Tụ Hộ Vệ [Sơ - Trung - Cao - Thượng] cần 300 Tiền Xu

 

 

V.GIẢI TÁN HỘ VỆ

CẤP ĐỘ HỘ VỆ ĐÁ HỘ VỆ SƠ ĐÁ HỘ VỆ TRUNG ĐÁ HỘ VỆ CAO ĐÁ HỘ VỆ THƯỢNG
Hộ Vệ [Cấp 1] 10 20 30 40
Hộ Vệ [Cấp 2] 30 60 90 120
Hộ Vệ [Cấp 3] 60 120 180 240
Hộ Vệ [Cấp 4] 100 200 300 400
Hộ Vệ [Cấp 5] 150 300 450 600
Hộ Vệ [Cấp 6] 210 420 630 840
Hộ Vệ [Cấp 7] 280 560 840 1120
Hộ Vệ [Cấp 8] 360 720 1080 1440
Hộ Vệ [Cấp 9] 450 900 1350 1800
Hộ Vệ [Cấp 10] 550 1100 1650 2200

Mọi thắc mắc xin liên hệ Fanpage để được hỗ trợ thêm.

Xin Cảm Ơn